Brug af billeder

I Humlebien hænger vi collager op med billeder af børnene

I Børnehuset Humlebien bruger vi ikke sociale medier som facebook og instagram.
Vi bruger i stedet andre former for informationskilder til forældresamarbejdet. Eksempelvis benytter vi Tabulex til at give daglige meddelelser om hvad de forskellige stuer arbejder med.

I Humlebien har vi en politik om hvordan vi bruger billeder med jeres børn. Vi har valgt kun at bruge billeder af jeres børn internt i institutionen. Vi hænger fx. billedecollager op i institutionen.

Vi indhenter fototilladelser fra alle forældre, når deres børn starter i Humlebien. Ud fra dette forholder vi os til, hvordan vi bruger billeder af jeres barn.