Pædagogisk læreplan- Den Nye Styrkede Læreplan er under udarbejdelse- fremstår her på hjemmesiden medio år 2020

Humlebiens pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling.

Den Pædagogiske læreplan er en del af Dagtilbudslovens krav om læring, udvikling og dokumentation indenfor dagtilbudsområdet.
Denne skal sikre, at der arbejdes med fokus på børns læring. Læreplanerne indeholder mål for børns læring i alderen 0-2 år og 3 år - skolestarts alder. Den skal sikre, at alle børn opnår kompetencer inden for seks fastsatte temaer.
Læreplanerne skal desuden sikre, at personalet evaluerer og reflekterer over egen praksis.
Som minimum skal læreplanerne evalueres hvert andet år.

De seks læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier