Forældresamarbejde

I Humlebien holder vi altid en startsamtale når et nyt barn skal starte i institutionen. I er velkomne til at kontakte os for at aftale et tidspunkt, men hvis vi ikke hører fra jer, så tager vi kontakten for at få aftalt en dato og et tidspunkt for startsamtalen.

I dagligdagen har vi en dialog om jeres barns trivsel. Vi møder jer eksempelvis på stuen, i garderoben og på vores udearealer. I nogle tilfælde, kan både vi og I have brug for, at vi sætter os sammen og får talt mere i dybden omkring jeres barns trivsel og udvikling. Dette laver vi altid en aftale om, sådan at begge parter har tid og mulighed for at lytte og reflektere.

Vi informerer om hverdagens aktiviteter gennem Aula.

Vi afholder forældremøder 1-2 gange om året. Indholdet på disse møder varierer fra gang til gang. Der vil altid komme en dagsorden forinden.

Hvad ved vi om kvalitet i forældresamarbejde?

Fra Hvidovre Kommunes Kvalitetsstrategi år 2017-2020

Forældrene er de væsentligste for børnenes trivsel, læring og udvikling, hvorfor forældrene skal inddrages i det daglige arbejde i dagtilbuddet. Med andre ord skal der etableres et samarbejde om børnenes læring, trivsel og udvikling.

Vi ved fra forskningen, at en god og konstruktiv kontakt mellem dagtilbuddet og forældrene er væsentligt for kvaliteten, fordi det giver personalet gode forudsætninger for at forstå barnet og dets udvikling, og støtte barnet på den mest fordelagtige måde. Det er også anerkendt i forskningen, at sprog, uddannelse, social baggrund og forskellige kulturelle forventninger kan være med til at gøre forældresamarbejdet vanskeligt, hvorfor de svagere stillede forældre kan have behov for større støtte fra personalets side til at opnå en god og konstruktiv kontakt med dagtilbuddet.

Kvalitet i forældresamarbejdet er kendetegnet ved, at det pædagogiske personale faciliterer og rammesætter forældresamarbejdet, så det er afstemt og tilpasset den enkelte families udgangspunkt og behov. Der er en væsentlig ledelsesopgave i at prioritere og understøtte det pædagogiske personale i denne opgave.

Aktiviteter:

Styrke personalets faglighed inden for forældresamarbejde, hvilket for hovedparten af medarbejderne i dagtilbuddene sker via kompetenceudviklingsforløbet "Sammen om Barnet" og TOPI (se side 21).

Dagtilbuddene arbejder med evidensbaserede metoder i forældresamarbejdet.

Hvordan følger vi op?

Evaluering af "Sammen om Barnet":

Der sker systematisk evaluering af udbyttet af kompetenceudviklingsforløbet "Sammen om Barnet" blandt alle deltagere; både det pædagogiske personale og dagtilbudsledelsen. Evalueringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Et højt udbytte af kompetenceudviklingsforløbet er grundlag for, at pædagogisk personale og ledere kan omsætte de opnåede kompetencer til kvalitet i forældresamarbejdet.

Vi er på rette vej, når det pædagogiske personale vurderer, at de får opkvalificeret deres kompetence inden for forældresamarbejde, og når dagtilbudsledelsen tilsvarende vurderer, at det pædagogiske personale får opkvalificeret deres kompetencer.