Nye børn

I Humlebien har vi en fleksibel normering. Dette betyder, at vi ofte arbejder med uensartede gruppestørrelser, da det ene og alene er ventelisten, der afgør, hvilke børn der får plads i Humlebien. Fx om det er et vuggestuebarn eller et børnehavebarn.

Om vores struktur

Når et vuggestuebarn starter i Humlebien, starter barnet på en stue med alderssvarende børn.

I takt med at børnene i gruppen bliver ældre og dertil bliver børnehavebørn, kommer der flere børn til gruppen og stuen flytter da fysisk ned i institutionens børnehavedel sammen med de pædagoger, der har været tilknyttet stuen fra opstart af.

For børnene betyder det, at de venskaber og relationer bliver skabt gennem vuggestuealderen kan bevares. Samtidig bevares relationen til de pædagoger, som børnene har kendt fra start, ligesom samarbejdet mellem pædagoger og forældre også bevares. Det mener vi giver en helhed, for både børn, forældre og personale.

Som ny familie i Humlebien vil I blive tilbudt en startsamtale. Samtalen tager udgangspunkt i jeres barn, jeres familiære forhold samt Humlebiens værdier.