På vej i skole

Børnehavelivet i Humlebien handler om at være "sammen om noget" trods forskelligheder.

Vi arbejder hver dag, sammen med børnene om at fremme deres individuelle sociale kompetencer i fællesskabet med andre.

Jeres barn skal starte i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder 6 år.

I Humlebien arbejder vi med aldersopdelte grupper. Det betyder at vi samlet kan fokusere på udviklingen af kompetencer som gør sig gældende for paratheden til SFO/skolelivet.

Vi har særligt fokus på at gøre jeres barn selvhjulpent. Dette i form af:

  • at kunne håndtere konflikter.
  • at kunne håndere medgang og modgang på en god og hensynsfuld måde.
  • at kunne hjælpe andre.
  • at være en god ven.
  • at tackle de gode og lidt svære ting, som man oplever i hverdagen.

I Humlebien samarbejder vi med samtlige skoler i området.

I samarbejde med jer forældre forbereder vi jeres barn til at skulle starte i sfo/skole. Vi holder forældresamtaler i løbet af efteråret inden næste års skolestart. Her taler vi med jer om jeres barns trivsel og udvikling samt parathed til SFO og skolelivet.

 I slutningen af april måned vil vi afholde en fest for de kommende sfo/skolebørn.

 

Læs mere: Sammenhænge i børn og unges liv