Forældrebestyrelse

I Børnehuset Humlebien har vi en forældrebestyrelse. Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter og suppleanter, to personalerepræsentanter samt institutionens ledelse.

Vi holder valg til forældrebestyrelsen hvert forår, og man sidder som repræsentant for en toårig periode. Som suppleant sidder man for en etårig periode.

Forældrebestyrelsen holder møde ca. 4 gange om året.

Hvis I vil vide mere om forældrebestyrelsen, kan I kontakte institutionen.