Vores værdier

I Humlebien arbejder vi ud fra Hvidovre kommunes grundlæggende børnepolitik samt dennes læringsforståelse. Vores pædagogik er inspireret af "Den Integrerende Baggrund" – som bygger på den systemiske tankegang, "Den anerkendende tilgang" samt "Social inklusion".

Vores værdier skal være synlige i hverdagen og være den røde tråd for vores arbejde.

Når I træder ind i Humlebien, skal I føle jer velkommen.

Humlebien skal være et trygt og rart sted at være for alle børn og voksne med plads til forskellighed - og hvor personalet udstråler varme, nærvær og engagement.

Alle skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, man er.

Vi skal være ærlige i vores dialog med hinanden, så der kan skabes en tillidsfuld atmosfære.

Vi skal møde hinanden ligeværdigt og med gensidig respekt. Dette skal afspejle sig i det direkte arbejde med jeres børn, men også i relationen mellem jer forældre og institutionens personale samt blandt personalet indbyrdes.

Vi ønsker en hverdag med størst mulig helhed i det enkelte barns liv. Med plads til forundring, lyst til at udforske nye områder og rumme muligheder for at udvikle nye venskaber.

Huset skal sprudle af livsglæde og mangfoldighed.